Aktívna účasť

Odosielanie abstraktov

Abstrakty je možné odosielať do 31. marca 2019.

Abstraktová zóna bola uzatvorená.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť v prihláške vyznačiť svoju preferenciu.

Informáciu o akceptácii abstraktu dostanete elektronicky na Vašu e-mailovú adresu do 15. apríla 2019. V rovnakom termíne obdržíte aj inštrukcie na prípravu prezentácie vo forme posteru.

Odborný program

Metabolický syndróm a choroby pečene -
režimové opatrenia a bariéry
Experimentálna hepatológia
Metabolický syndróm a choroby pečene - patofyziologické aspekty Blok Českej hepatologickej spoločnosti
Metabolický syndróm a choroby pečene - diagnostika,klinický priebeh State of the art
Metabolický syndróm a choroby pečene - multidisciplinárny manažment Vária
Liečba metabolického syndrómu hepatológom Sympóziá
Vírusové hepatitídy Posterová sekcia

Súťaž o 3 najlepšie originálne práce

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je:

  • Originálna práca
  • Člen SHS
  • 1. autor do 35 rokov

Odmeny

  • 1. miesto: Poukážka na 500 €
  • 2. miesto: Poukážka na 300 €
  • 3. miesto: Poukážka na 200 €

Prezentačná technika

Multimediálna videoprojekcia z PC, Microsoft PowerPoint.

Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 20 minút pred začiatkom prednáškového bloku.

Platinový partner

Abbvie

Diamantový partner

Gilead

Zlatý partner

PRO.MED.CS

Strieborný partner

MSD
Wörwag Pharma

Patneri

Alfasigma, AOP Orphan, Astellas, Ewopharma, Ferring, Generica, Orphan Europe, Sanofi, Unique Medical