Kontakty na organizátorov

Sekretariát kongresu

FARMI - PROFI, spol. s r. o.

Marcela Idlbeková

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Prezident kongresu

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Predsedkyňa organizačného výboru

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Vedecký výbor

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. – predseda
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
MUDr. Marian Oltman, PhD.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.
doc. MUDr. Martin Zima, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. – predseda
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Marián Oltman PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Platinový partner

Abbvie

Diamantový partner

Gilead

Zlatý partner

PRO.MED.CS

Strieborný partner

MSD
Wörwag Pharma

Patneri

Alfasigma, AOP Orphan, Astellas, Ewopharma, Ferring, Generica, Orphan Europe, Sanofi, Unique Medical