47. Májové hepatologické dni

Termín konania

23. - 25. máj 2019

Miesto konania

RESIDENCE HOTEL ****, Donovaly 198, 976 39 Donovaly

Dôležité termíny

31. marec 2019 posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác (viac informácií)
31. marec 2019 posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
15. apríl 2019 posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania (viac informácií)
15. apríl 2019 oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov
20. apríl 2019 uverejnenie definitívneho programu na webovej stránke kongresu

Prihláška pasívnych účastníkov

Súčasťou úspešnej registrácie je aj úhrada účastníckeho poplatku.

Účastnícke poplatky

  Registrácia
do 31. 3. 2019
Registrácia po 31. 3. 2019 a na mieste
Členovia SHS 30 EUR 40 EUR
Nečlenovia SHS 40 EUR 50 EUR
Pozvaní prednášateľia, VIP hostia bezplatne bezplatne
Lekári do 35 rokov 10 EUR 15 EUR
Lekári do 35 rokov v príprave
na špecializačnú skúšku z hepatológie
bezplatne 10 EUR
Sestry (členky SKSaPA) 5 EUR 10 EUR
Sestry (nečlenky SKSaPA) 10 EUR 15 EUR
Študenti medicíny bezplatne bezplatne
Jednodňová registrácia 15 EUR 25 EUR
Členovia OZ ŠPP a HEP Help bezplatne bezplatne

Bankové spojenie

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

Tatrabanka, a.s. Bratislava

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný symbol 23252019
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára, sestry či inej osoby, za ktorú je poplatok hradený

Kontaktná osoba v prípade záujmu o faktúru

Lenka Májeková

Mobil: +421 915 293 610
E-mail: majekova@farmi-profi.sk

Potvrdenie o účasti

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Ocenené práce

Pridané: 25. mája 2018

Víťazmi súťaže o najoriginálnejšie práce autorov do 35 rokov sa na 46. Májových hepatologických dňoch stali:

1. MUDr. Koller Tomáš,
2. MUDr. Zuzana Podmanická,
3. Mgr. Jana Vnenčakováv

Ďakujeme za účasť všetkým autorom a tešíme sa na vás opäť o rok.